Generelle vilkår og betingelser

Version 01.03.2022
Disse generelle forretningsvilkårene (nedenfor: „GYG-vilkår”) regulerer bruken av GetYourGuide online-formidlingsplattform, som kan nås fra alle andre lokale nettsider (samlet “GYG-nettside") og lokale og mobile apper og anvendelser (samlet GYG-plattform), bl.a på URL http://www.getyourguide.no, http://www.getyourguide.com.

1. Om oss


Vi, GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Tyskland, registrert ved Amtsgericht Charlottenburg under HRB 132059 B, („GetYourGuide“ eller „vi” eller „oss“) drifter og er ansvarlig for GYG-Plattform. Plattformen tilbys globalt på flere språk og er rask og enkel å bruke.
Vi drifter GYG-Plattform som en online formidlings plattform for tilbud om omvisninger og aktiviteter for turister (samlet “aktivitet(er)”) fra forskjellige lokale tilbydere rundt i verden (“tilbyder(e)”. Vi opptrer som agenter for disse tilbyderne. Beskrivelser og bilder av aktivitetene er tilbydernes egne. Vi har derfor ingen direkte påvirkning av omfanget av dette materialet.

2. Gyldighetsområde


2.1 Disse GYG-vilkårene gjelder for alle som besøker GYG-plattformen og alt innhold på operativsystemene som tilbys (for tiden iOS, Android) (“buker(e)”). Bruk av GYG-plattformen forplikter deg til å overholde disse GYG-vilkårene. Vi ber deg derfor om å lese dem nøye gjennom før du bruker siden vår.
2.2 Disse GYG-vilkårene retter seg utelukkende til forbrukere slik det defineres i §13 BGB (tysk sivilrett). De finnes tilgjengelige på internett og gjelder for alle tjenester og ytelser vi tilbyr,i den grad de ikke omfattes av spesielle regler. Der dette er tilfelle gjør vi spesielt oppmerksom på forholdet. Motstridende eller avvikende bruksbetingelser er ikke gyldige med mindre dette er skriftlig avtalt.
2.3 Bruken av GYG-plattformen er personlig. Dvs. at du ikke under noen omstendighet kan bruke den til å gjøre, eller forsøke å gjøre, forretninger. Stikkord videresalg av billetter er helt NOGO! Det betyr at all bruk som går ut over din egen, private bruk og/eller tjener kommersielle eller profesjonelle formål for deg selv, personer du står nær og/eller andre tredjepersoner - spesielt videresalg av billetter - er strengt forbudt.

3. Det vi gjør


3.1 Du kan se aktivitetene på GYG-plattformen anonymt. Aktivitetene omfatter f.eks. rundturer, matlagingskurs, sightseeingturer buss, båtturer, inngangsbilletter til severdigheter og mange andre ytelser. Avtalen om slike tjenester inngås direkte mellom deg og tilbyder (“tjenesteavtale”). På tilbyders side inngår vi avtalene i tilbyders navn og på deres regning. Vi opptrer som agenter for tilbyderne og har fått oppdrag og fullmakt til å inngå avtaler mellom tilbyder og brukerne - altså f.eks. deg - og å ta imot betaling fra brukerne. Selv tilbyr vi ingen aktiviteter og er derfor heller ikke din avtalepartner i tjenesteavtalen. Vi opptrer ikke selv som arrangør og er heller ikke utleier, selger eller annen avtalepartner i sammenheng med tjenesteavtalen.
3.2 Du kan sette forskjellige filterparametere på listen over aktiviteter. Opplevelsessøket viser deg aktiviteter med de parameterne du satte og som tilbys fra en bestemt arrangør. Dersom flere enn én tilbyder kan tilby en tur som oppfyller kriteriene i opplevelsessøket, velges tilbyderen utfra disse faktorene: Popularitet, mangfold, tilgjengelighet, kanselleringsrate, vurderingeer, ytelse over tid og inntektene som oppnås.
Vi forbeholder oss retten til å forandre måten vi presenterer aktivitetene på; alt etter type aktivitet å sortere dem etter byer eller andre kriterier og å gi brukerne mulighet til å velge mellom de forskjellige presentasjonsmulighetene.
3.3 For å sikre en rask og problemfri avvikling kan du gjerne stille spørsmål til - GetYourGuide kundeservice om bookingen din. Kontakt oss på Kontakt oss ⎸GetYourGuide, bruk et av formularene eller ring vår hotline. Som agent støtter vi tilbyderne i gjennomføringen. Vanligvis får du svar innen 24 timer, senest innen 48 timer. I spesielle tilfeller kan du og tilbyder kommunisere direkte; du finner kontaktopplysningene til tilbyderen på voucheren.
3.4 Vi forbeholder oss retten til å knytte bruken av GYG-plattformen eller enkelte funksjoner/omfanget av enkelte funksjoner på GYG-plattformen til enkelte forutsetninger som f.eks. betalingshistorikk (tidligere bookinger) eller dokumentasjon (f.eks. ID-kort, betalingsbilag, bevis på eierskap). Hvis GetYourGuide blir oppmerksom på mistanke om bedrageri, brudd på disse GYG-vilkårene eller tjenesteavtalen, forbeholder vi oss retten til å begrense mulighetene dine til å booke.
3,5 . Vi er ikke forpliktet til å forbedre, utvide (oppdatere/oppgradere) eller gjøre det innholdet tilgjengelig som tilbys på GYG-plattformen. Vi kan når som helst avslutte tjenestene og servicen vi tilbyr. Det består ikke noe krav om videreføring. Hvis du allerede har inngått en avtale med en tilbyder, gjelder punkt 5.3, dvs. tjenesteavtalen(e).

4. Registrering og GYG-konto


4.1 Det er ikke nødvendig for å se innholdet, men for å kunne bruke alle funksjonene på siden, f.eks. “ønskelisten” må du registrere deg hos oss.
4.2 For å opprette en GYG-konto skriver du inn navnet ditt og en gyldig e-post adresse i registreringsformularet på GYG-plattformen og fastlegger et passord. Hold disse opplysningene for deg selv, så ikke uvedkommende får tilgang til kontoen din. Når du klikker på “Registrere” godtar du samtidig disse GYG-vilkårene. Etter å ha klikket på “Bekrefte e-post” i bekreftelses-e-posten får du en velkommen-e-post fra GetYourGuide og GYG-kontoen er opprettet.
4.3 Da kan bare opprette én GYG-kontor og den skal ikke overdras til noen annen.

5. Avtaleinngåelse med GetYourGuide - brukeravtale


5.1 Gjenstand for avtalen med oss som avtalepartner er gratis bruk av GYG-plattformen ("Brukeravtale").
5.2 Avtalen mellom oss opprettes i det du klikker på “installere” på produktsiden eller i app-store eller skriver inn passordet ditt eller bruker nettsiden. Avtalen om bruk av GYG-plattformen inngås på ubestemt tid og kan sies opp når som helst. Kundekontoen kan når som helst sperres, sies opp eller slettes med en telefon til GetYourGuide kundeservice eller med kontaktformularet under “Slette konto”. Kontaktopplysningene finner du på Kontakt oss ⎸GetYourGuide.
5.3 GetYourGuide kan fra sin side si opp avtalen om bruk av GYG-kontoen med én ukes frist. Oppsigelsen trer imidlertid først i kraft når alle inngåtte tjenesteavtaler er avsluttet. Retten til ekstraordinær oppsigelsen forblir uberørt.

6. Avtaleinngåelse med tilbyder - tjenesteavtale


6.1 Når du finner og kjøper en aktivitet fra en tilbyder på GYG-plattformen, inngår du en avtale med tilbyder der vi opptrer som agent. Etter å ha sjekket at aktiviteten er tilgjengelig, legger du den i handlekurven ved å trykke på den tilhørende knappen. Når du klikker på “Gå til kassen” bli du bedt om flere opplysninger, spesielt i forbindelse med betalingen. Alle disse feltene må fylles ut.
6.2 Når du klikker på “Bestille og betale” nederst i bestillingsprosessen, binder du deg til å inngå en tjenesteavtale med den aktuelle tilbyderen. Du er bundet til dette i to virkedager. Vi sender deg en automatisk bestillingsbekreftelse på vegne av tilbyder. Denne bestillingsbekreftelsen betyr ikke at tjenesteavtalen er ferdig inngått.
6.3 Tilbyderne kan eventuelt legge ut sine egne forretningsvilkår (“tilbyder-vilkår”) på GYG-plattformen. Du bør lese gjennom slike tilbyder-vilkår. De kan inneholde viktig informasjon, f.eks. om kanselleringsmuligheter eller spesielle forutsetninger. Tilbyder-vilkårene gjelder sammen med våre vilkår. Hvis det er en motsetning mellom tilbyderens vilkår og våre, gjelder det som er mest fordelaktig for deg.
6.4 Vi bekrefter avtaleinngåelsen på vegne av tilbyder i form av en ordrebekreftelse og evt. en voucher og en betalingsbekreftelse. Vi forbeholder oss retten til skjønnsmessig å godta eller avvise en bestilling.
6.5 Avtalen mellom deg og den aktuelle tilbyderen fastholdes ikke med en egen avtaletekst. Innholdet i avtalen fremgår av produktet/tjenesten som er bestilt (dvs. beskrivelsen av aktiviteten du har valgt), disse vilkårene og - der slik finnes - tilbyders vilkår.
6.6 Du må umiddelbart kontroller at alle opplysninger er korrekte på bestillingsbekreftelsen.
6.7 OBS: Ved avtaler om turist-tjenester som inngås som fjernsalg - som tjenesteavtalene du inngår med tilbyderne via oss - består IKKE angrerett iht.§ 312g avsn. 2 S. 1 nr. 9 BGB (tysk sivilrett), men du har lovfastsatt rett til å heve eller si opp kjøpet. Eventuelt gir avtalen deg rett til å kansellere - se punkt 11.

7. Tilbyders priser


7.1 Alle priser er inklusive, dvs. at alle typer skatt er inkludert. Lokale avgifter (f.eks. turistskatt) kan imidlertid forekomme. Det kan vi ikke påvirke.
7.2 Det kan gjelde spesielle betingelse for prisene som tilbyder har fastsatt, f.eks. med tanke på kanselleringer og tilbakebetalinger. Du må selv sjekke om det finnes slike betingelser før du gjør bestillingen.
7.3 Vi mottar en provisjon fra tilbyder for formidlingen av tjenesteavtalen.

8. Kundeservice / bestprisgaranti fra GetYourGuide


8,1. Du kan kontakte vår kundeservice på denne lenken; du når oss på telefon, chat eller e-post.
8.2 Hvis du på internett finner et produkt som du har booket via GYG-plattformen (i) fra samme tilbyder, til de samme betingelsene (dato, by, antall personer) og (ii) med samme tjenester (iii), til en lavere pris (iv) og kan belegge det, betaler vi deg differansen mellom det du betalte via GetYourGuide og den lavere prisen du fant på nettet.
8.3 For å kunne dra nytte av denne bestprisgarantien må du på forespørsel kunne sende oss linken (og/eller en skjermdump av tilbudet). Vi kontroller dette og, hvis prisen faktisk er lavere, betaler deg differansen. Betalingen kan eventuelt være i form av en tilgodelapp.
8.4 Alle spesialtilbud og rabattaksjoner er klart merket.

9. Betaling hos GetYourGuide


9.1 Prisen for tilbyders tjenester er den som står oppført på GYG-plattformen (“pris”). Hvis ikke annet er avtalt, skal bruker betale den oppgitte prisen for tilbyders tjenester umiddelbart. I enkelte tilfeller vi du ha mulighet til å velge en funksjon for betaling på et senere tidspunkt. Dette er bare mulig med et kredittkort som er gyldig mist fram til aktiviteten som skal kjøpes. For å finne det ut, blir kredittkortet ditt belastet med 0 Euro når du avslutter bestillingen. Prisen trekkes fra kredittkortet 72 timer før aktiviteten finner sted. Hvis denne kredittkortbetalingen ikke går gjennom, får du en melding og har 47 timer tid på å gjøre en manuell overføring. Hvis dette ikke fungerer og du ikke kan betale, blir den bookede aktiviteten automatisk kansellert.
9.2 GetYourGuide har rett til å motta fakturerte beløp på vegne av tilbyder (i egenskap av agent), med mindre noe annet er angitt på fakturaen. Når du har betalt til GetYourGuide har du oppfylt betalingsforpliktelsene dine ovenfor tilbyder. Hvis betaling skal skjer i en annen valuta enn brukers nasjonale valuta (krav i fremmed valuta), kan GetYourGuide (i egenskap av agent) be om betaling i brukers nasjonale valuta og omregne kravet til den valutakrusen som gjaldt på avtaletidspunktet. For valutaer som underligger sterke svingninger kan vi kreve et passende vekslingsgebyr.
9.3 Som agent for tilbyder er vi kontaktperson for bruker i sammenheng med tjenesteavtalen og betalingen av den. Hvis du reiser krav om tilbakebetaling av prisen av andre årsaker enn de som står angitt i kanselleringsvilkårene våre, f.eks. fordi du mener å ha oppfylt kravene som gjelder, skal du kontakte den aktuelle tilbyderen gjennom oss. En tilbakebetaling fra tilbyder kan gjøres via oss.
9.4 Du må gi korrekte betalingsopplysninger og informere oss umiddelbart hvis de endres. Vi kan avvise et betalingsmiddel du har oppgitt. Hvilke betalingsmetoder du har tilgang til angis i løpet av bestlillingsprosessen. Legg merke til bruks- og betalingsvilkårene til betalingstjenestene som brukes. Betalingstjenesten kan pålegge ekstra gebyrer. Du må bekrefte ovenfor oss at du er autorisert til å bruke den betalingsmåten du velger.
9.5 I enkelte tilfeller skal du ikke betalte til GetYourGuide eller direkte til tilbyder, men til et annet selskap som vi har gitt i oppdrag å avvikle våre økonomiske transaksjoner. Hvis du f.eks. bor i USA eller bruker et kredittkort som er utstedt i USA, blir betalingsavviklingen gjennomført av GetYourGuide Operations Inc., som er et av våre datterselskaper. For disse betalingene gjelder samme vilkår som for betalinger direkte til oss - det har altså ingen betydning for deg. Med betalingen til dette selskapet har du oppfylt dine forpliktelser ovenfor tilbyder. Hvis du har spørsmål om betalingen kan du kontakte vår lokale kundeserviceher.
9.6 Når du autoriserer betalingen, samtykker du til at betalingsopplysningene dine brukes til å motta betaling for tilbyder. Vi forbeholder oss retten til å gjøre bruk av betalingsfunksjonen /enkelte betalingsfunksjoner på GYG-plattformen avhengig av en kredittkontroll.

10. Gjennomføring av aktiviteten - tjenesteavtale


10.0 Du må møte opp i tide på stedet tilbyder har bestemt. Se også tilbyder-vilkårene. Hvis du kommer fra utlandet for å delta i en aktivitet, er du selv ansvarlig for at alle reisepapirer er i orden (pass, visum osv.) og at helsevernbestemmelser overholdes.
10.2 Prisen for tjenestene omfatter ikke forsikringer. Du er selv ansvarlig for tilstrekkelig dekning. Behovet for forsikring avhenger av typen aktivitet som er booket.
10.3 For beregning av tider og frister gjelder tilbyders tidssone.

11. Kanselleringer


11.1 Du kan bare kansellere tjenesteavtalene slik det står angitt i kanselleringsvilkårene, i tilbyder-vilkårene, i beskrivelsen av aktiviteten på GYG-plattformen eller eventuelt på en voucher for aktiviteten.
11.2 For å unngå misforståelser må du, med mindre annet er angitt, avvikle endringer og kanselleringer via GYG-plattformen. Du kansellere på et formular som du finner på Kontakt oss ⎸GetYourGuide. En forandring eller kansellering må skje innen rett tid; hva som er “rett tid” avhenger av det enkelte tilfelle. Derfor er det svært viktig at du leser nøye gjennom alle betingelser, spesielt tilbyder-vilkårene. Retttidlig mottak av meldingen hos GetYourGuide er utslagsgivende for kanselleringen. Hvis forutsetningene oppfylles, vil vi utstede en kanselleringsbekreftelse på vegne av tilbyder. Den er bevis på kanselleringen og må oppbevares godt.
11.3 På vegne av tilbyder kan vi informere deg om kortfristige endringer, på det telefonnummeret du har oppgitt eller til e-post adressen din.
11.4 Forutsatt at tilbyders beskrivelse av en aktivitet, tilbyder-vilkårene eller voucheren ikke angir noe annet, gjelder følgende kanselleringsvilkår:
a) mer enn 24 timer før aktiviteten starter:
hele prisen betales tilbake
b) 24 timer før aktiviteten starter eller no-show:
ingen tilbakebetaling
11.5 Du har også mulighet til å bevise ovenfor tilbyder at skaden de har lidd ikke overstiger kanselleringsgebyret de krever.

12. Tilbyders rettigheter -tjenesteavtale


12.1 Uten å ta hensyn til frister kan tilbyder avlyse aktiviteten på det angitte tidspunktet hvis værforhold, offentlige tiltak, streik eller andre ikke-forutstigbare ytre omstendigheter, eller slike som er forbundet med uforholdsmessig innsats fra tilbyder (spesielt force majeure), som gjør det umulig å gjennomføre aktiviteten eller ville gjøre den vanskelig eller farlig. I så fall tilbakebetales prisen for den avlyste aktiviteten.
12.2 Tilbyder har ikke anledning til å la deg delta i en aktivitet hvis du ikke oppfyller kravene til deltakelse som står oppført på GYG-plattformen, setter deg selv eller andre i fare ved å delta eller på annen måte forstyrrer aktiviteten i stor grad. I så fall tilbakebetales prisen for aktiviteten ikke.
12.3 Tilbyder kan når som helst gjøre uvesentlige endringer i programmet hvis korttidlige forhold gjør det nødvendig. Som en uvesentlig programendring regnes endring av start-/treffpunkt for turen, dersom det nye treffpunktet kan nås innen 15 minutter til fots eller med offentlig kommunikasjon fra det opprinnelige treffpunktet. Endring i start-treffpunkt er mulig inntil 24 timer før aktiviteten starter og meddeles pr. e-post eller på GYG-plattformen.

13. Vurderinger og brukerinnhold


13.1 På GYG-plattformen gir vi deg mulighet til å lese vurderinger som andre brukere har gjort eller se supplerende innhold og bilder fra aktiviteten. Disse vurderingene gir et personlig og tidsbestemt inntrykk av en brukers opplevelse, og er preget av forventningene personen hadde. Husk også at innholdet i aktiviteten kan ha blitt forandret siden vurderingen ble skrevet. Ta hensyn til antallet vurderinger som er avgitt; en enkelt vurdering sier mindre enn en samlet oversikt over mange uttalelser.
13.2 Du kan påvirke innholdet på GYG-plattformen ved å sende inn rapporter i form av vurderinger av aktiviteter du har betalt for, skrive eller legge ut bilder (“brukerinnhold”). Du er selv ansvarlig for brukerinnhold som du legger ut. Det er helt forbudt å legge ut brukerinnhold på GYG-plattformen som
er usant eller villedende, spesielt feil eller usaklige vurderinger av aktiviteter eller andre hendelser og er egnet til å påvirke andre brukeres beslutninger,
åpent eller skjult reklamerer for produkter, tjenester eller bedrifter; spesielt dersom bruker mottar godtgjørelse for dette, eller det avgis vurderinger for aktiviteter som bruker selv er involvert i eller
inneholder lenker eller henvisninger som kan påvirke funksjonen til utenforstående dataanlegg.
13.3 Før du legger ut brukerinnhold er du videre forpliktet til å forvisse deg om at du har opphavsrett til bildene. Spesielt skal bilder av andre personer enn du selv godkjennes av disse porsene før de lastes opp på GYG-plattformen. Hvis du ønsker å legge ut bilder som er tatt av en annen person, må du ha tillatelse fra denne personen.
13.4 Publisert brukerinnhold skal ikke stride mot lovforskrifter, god tone og/eller tredjeparts interesser, spesielt skal du ikke laste opp eller legge ut bilder eller illustrasjoner med voldelig, pornografisk, krenkende bakvaskende eller diskriminerende innhold.
13.5 Vi kaller aldri og ikke i noen sammenheng brukerinnhold vårt eget.
13.6 Vi kan gjøre bruk av brukerinnholdet på forskjellige måter. Eksempler på detter er annonser på GYG-plattformen, formatendringer, bearbeiding for klargjøring eller bedre språk, opptak i eller som tillegg til reklame eller annet arbeid.
13.7 Vi kan etter eget skjønn og behov fjerne eller legge brukerinnhold ut på nytt. Vi vil f.eks. fjerne brukerinnhold fra GetYourGuide hvis vi mener at det strider mot punkt 14.2 - 14.4. Vi er ikke forpliktet til å oppbevare kopier av brukerinnhold eller gjøre slike kopier tilgjengelige.
13.8 GetYourGuide, tilknyttede foretak og våre egne (forretnings)partnere kan vise annonser og informasjon i tillegg til eller sammen med brukerinnholdet på GYG-plattformen og på andre medier. Du har ikke krav på godtgjørelse for slike bidrag. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forandringer på type og omfang av slike reklametiltak og vi informerer deg heller ikke.

14. Personvern


14.1 Personopplysningene dine behandles alltid i samsvar med gjeldene rett.
14.2 Du finner personvernerklæringen vår her.

15. Skadeerstatning


15.1 Du er forpliktet til å erstatte oss fullt ut alle skader, kostnader og utgifter (inkl. kostnader for rettsbistand) som oppstår som følge av:
15.1.1 bevisst feilaktig fremstilling, handling eller unnlatelse fra din side i sammenheng med bruken av GYG-plattformen:
15.1.2 bevisst manglende overholdelse av disse vilkårene; eller
15.1.3 krav som reises av tredjepart og er en følge av din uaktsomme bruk eller tilgang til GYG-plattformen i strid med disse vilkårene.
15.2. Skader iht. punkt 15.1 omfatter også erstatningkrav mot våre gjennomføringspartnere, fordi en av hendelsene som beskrives i punktene 15.1.1 til 15.1.3 har inntrått.
15.3 Disse pliktene gjelder bare dersom du er ansvarlig for misligholdet, dvs. at har handlet med forsett eller ikke har vært tilstrekkelig påpasselig.

16. Ansvar


16.1 Med unntak av tilfellene som beskrives i punkt 16.2 begrenses vårt ansvar i forbindelse med oppfyllelse av avtalen med deg til en typisk, forutsigbar skade, som oppstår som følge av forsettelig manglende overholdelse av et vesentlig avtalepunkt. Et “vesentlig avtalepunkt” er i denne sammenheng en forpliktelse hvis oppfyllelse er ubetinget nødvendig for gjennomføringen og hvis manglende oppfyllelse vil skade formålet med vilkårene som du som bruker skal kunne stole på. Et tap eller en skade anses som forutsigbar, hvis den kunne forutsies på tidspunktet da disse GYG-vilkårene ble godkjent. Vi avviser alt ansvar for skader som oppstår som følge av forsettelig brudd på en ikke-vesentlig avtalebestemmelse, for oss selv og for våre gjennomføringspartnere. 16.2.
16,2. Ingen del av disse vilkårene utelukker eller begrenser vårt eller våre gjennomføringspartneres ansvar ved grov uaktsomhet eller forsett eller for død eller legemeskade eller bedrageri. Lovfastsatte forbrukerrettigheter som går utover dette forblir uberørt.
16.3 Ansvarsfraskrivelsen her gjelder ikke hvis vi bevisst har tiet om en omstendighet omkring GYG-plattformen eller skulle ha garantert en funksjon. Det samme gjelder for eventuelle krav fra bruker iht. produktansvarsloven.
16.4 Det består ikke erstatningsansvar i tilfeller av force majeure. Eksempler på dette kan være (ikke utfyllende): Utfall av elektroniske eller mekaniske innretninger eller kommunikasjon, handlinger fra tredjeparter (inkludert tjenestenektangrep og sterk eller fiendtlig bruk av GYG-plattformen), telefon- eller andre forbindelsesproblemer, computervirus, uvedkommendes tilgang, brukerfeil, brann, uvær inkl. oversvømmelser, offentlige myndigheters bestemmelser, krig, oppstand eller arbeidskamper.

17. Overdragelse


Med unntak av eventuelle krav om skadeserstatning har du ikke rett til å overdra, gi videre eller handle med plikter og/eller rettigheter du har i sammenheng med disse vilkårene.

18. Atskilt ugyldighet


Dersom en eller flere bestemmelser i disse GYG-vilkårene skulle vise seg å være eller bli uvirksom(e), påvirker det ikke virksomheten av de andre bestemmelsene. I stedet for den uvirksomme bestemmelsen skal det brukes gjeldende lov. Dersom det ikke finnes adekvat gjeldende lov (lovhull) eller resultatet ville bli uholdbart, blir partene enige om å finne en virksom bestemmelse som ligger så nær opp til intensjonen med den uvirksomme som mulig.

19. Avsluttende bestemmelser


19.1 For å kunne oppfylle forpliktelsene og rettighetene denne avtalen gir oss, kan vi gjøre bruk av andre GetYourGuide-foretak eller tredjeparter.
19.2 Vi kan i fremtiden tilpasse eller gjøre endringer i bruksbetingelsene, f.eks. for å etterkomme endringer i lovverk, betingelsene i content-innkjøp eller rette uklare punkter i vilkårene. Hva angår de betalingspliktige tilbudene våre, så vil vi bare endre eller tilpasse disse vilkårene dersom omstendighetene tvinger oss til det, f.eks. i form av lovendringer, endringer i tilbydernes tjenester eller for å rette uklare punkter i vilkårene. Vi vil informere om slike endringer i god tid. Hvis du har innsigelser, kan vi eller kan du si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.
19.3 Alle avtaler som inngås mellom deg og GetYourGuide i rammen av denne avtalen, må foreligge skriftlig eller som tekst (e-post).
19.4 På denne lenken finner du EU-kommisjonens plattform for nettbasert megling her. Vi er hverken forpliktet til eller interessert i å bidra til tvisteløsning hos forbrukernemden.
19.5 For forbrukere gjelder tysk rett med utelukkelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG), med mindre lovforskrifter i ditt land, dvs. det landet der du stort sett oppholder deg, er gunstigere for deg - i så fall gjelder dine gunstigere, nasjonale forskrifter.

Angrerett


Hvis du er en forbruker, det vil si hvis du er en fysisk person som handler for formål som ligger utenfor ditt handelsområde, virksomhet, håndverk eller yrke, og ditt vanlige opphold er i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, har du generelt en lovfestet angrerett i i samsvar med følgende angrerettinformasjon. I noen tilfeller er imidlertid en angrerett utelukket ved lov, slik at du kanskje ikke har angrerett forbundet med din spesifikke kontrakt.

Utelukkelse av angreretten


Angreretten er utelukket ved lov ved fjernavtaler om tilbud av fritidsaktiviteter dersom kontrakten gir en bestemt dato eller periode den må benyttes. Dette inkluderer dato- eller tidsbestemte turer av ulike slag, «(flere) dagsturer», «inngangsbilletter», «guidede turer», «vannaktiviteter», «eventyr», «andre opplevelser» og «kombinasjonstilbud» arrangert av oss.

Instrukser om hvordan du benytter


Angreretten


Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen vil utløpe etter 14 dager fra den dagen du anskaffer, eller en annen tredjepart enn transportøren og angitt av deg erverver, fysisk besittelse av den siste varen. For å bruke angreretten må du informere oss (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Tyskland, withdrawal @ getyourguide . com (Beskyttelse mot spam), +49 30 2202 7135 ) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten med en skriftlig erklæring (for eksempel et brev sendt med post eller e-post). Du kan bruke det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender din melding om din bruk av angreretten før angrefristen er utløpt.

Effekter av angreretten


Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skal vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følger av ditt valg av en annen type levering enn den rimeligste typen standardlevering som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen vi ble informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Vi vil utføre refusjonen med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av en slik refusjon. Du skal sende tilbake varene eller overlevere dem til oss uten unødig forsinkelse og i alle fall ikke senere enn 14 dager fra den dagen du meddeler oss at du trekker deg fra denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Vi vil dekke kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.
Utover det ovennevnte gjelder følgende med hensyn til din angrerett: Du kan bruke angrerettsmodellen nedenfor for å erklære din angrerett, men er ikke forpliktet til å bruke den. Du kan for eksempel også erklære angreretten ditt raskt og effektivt via vår plattform ved å fylle ut og sende inn skjemaet vårt på Kansellering. Hvis du bruker angrerettsskjemaet nedenfor, ber vi deg vennligst oppgi bestillingsnummeret ditt. Dette gjør det lettere for oss å matche angreretten din til kontrakten din, men dette er ikke obligatorisk for deg.

Angrerettsskjema-modell


(fyll ut og returner dette skjemaet kun hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten).

  • -Til GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Germany, withdrawal@getyourguide.com:

  • -Jeg/vi() gir herved beskjed om at jeg/vi() trekker meg fra min/vår() salgskontrakt for følgende varer() /for levering av følgende tjeneste(*),

  • -Bestilt den() /mottatt den(),

  • -Navn på forbruker(e),

  • -Adresse til forbruker(e),

  • -Signatur av forbruker(e) (bare hvis dette skjemaet er varslet på papir),

  • -Dato


(*) Slett det som passer.