Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi mer i detalj om hvilke personopplysninger vi samler og til hvilke formål vi behandler dem.

 1. Personvernansvarlig og -kontakt

  Ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

  GetYourGuide Deutschland GmbH

  Sonnenburger Strasse 73

  10437 Berlin

  Tyskland

  Hvis du har spørsmål eller forslag omkring datasikkerhet eller ønsker å gjøre bruk av de rettighetene loven gir deg, ber vi deg kontakte oss på denne lenken: https://www.getyourguide.com/contact/?utm_force=0

  Du kan kontakte vår personvernansvarlige på: dataprotectionofficer@getyourguide.com.

 2. Formålet med datavern

  Datavern omfatter personrelaterte opplysninger, dvs. all informasjon om en identifisert eller identifiserbar naturlig person. Nedenfor omtales personopplysninger som data eller opplysninger.

 3. Automatisert datainnsamling

  Når du går inn på nettsiden vår, vil enheten du bruker av tekniske årsaker automatisk sende data. Disse opplysningene lagres adskilt fra andre opplysninger du sender oss:

  • URL til siden du gikk inn på
  • Ventetid i nettverket
  • Dato og klokkeslett

  Vi lagrer disse opplysningene for disse formålene:

  • belastningsfordeling, dvs. å fordele tilgangen til nettsiden vår på flere enheter for å kunne gi deg raskest mulig opplasting;
  • sikre sikkerheten i IT-systemene våre, dvs. forsvare oss mot angrep på systemene og gjenkjenne angrepsmønstre;
  • sikre at IT-systemene fungerer som de skal, dvs. hvis det oppstår feil som bare kan rettes med lagrede IP-adresser;
  • sikre at kriminelle elementer forfølges, avverge fare eller rettsforfølgelse i tilfelle kriminalitet.

  IP-adressen din lagres bare i 30 dager.

  I dette tilfelle gjennomføres behandlingen for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med art. 32 GDPR og på grunnlag av vår berettigede interesse av å beskytte oss selv mot alle former for misbruk av tjeneste våre (art. 6 avsn. 1, setn. f GDPR).

 4. GetYourGuide konto
  1. Registrering

   Du kan opprette en GetYourGuide brukerkonto som for eksempel kan brukes til å administrere bestillinger, lagre favoritter eller se tidligere bestillinger. For å gjøre dette, er en del informasjon nødvendig:

   • Etternavn, fornavn
   • E-post-adresse
   • Passord

   Du kan også logge deg inn med Facebook, Google eller Apple-kontoen din. I dette tilfelle mottar vi følgende personopplysninger fra Facebook eller Google eller Apple for å opprette brukerkontoen din:

   • Navn
   • E-post-adresse
   • Foto (kun Facebook)
   • Et autentiseringsbevis

   Disse opplysningene kreves for å opprette og administrere en brukerkonto. I dette tilfelle inngår du en (gratis) brukeravtale med oss og dataene blir samlet inn på grunnlag av denne avtalen (art. 6 avsn. 1, setn. b GDPR).

   For å kunne inngå en slik avtale, må du gi oss disse opplysningene. Men du er ikke på noen måte forpliktet til å inngå en slik avtale og gi oss opplysningene.

  2. Ønskelister

   Etter at du har opprettet en brukerkonto, kan du lage ønskelister med aktiviteter og turer og dele listene med andre brukere. Opplysningene om deg behandles til dette formål for å kunne gi deg funksjonene som hører til (art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR).

 5. Anmeldelser og vurderinger

  Nettsiden vår gir deg mulighet til å vurdere og kommentere turer og aktiviteter. Når du har avsluttet en tur som ble bestilt gjennom nettsiden vår, kan det hende at vi ber deg om å gi oss en vurdering. Å komme med en slik vurdering er selvfølgelig helt frivillig. Når du sender inn en vurdering, samler vi opplysningene du oppgir for å behandle den og publisere den på nettsiden vår. Hvis du ønsker å fjerne en vurdering, kan du bare kontakte kundestøtten vår.

  Vi behandler opplysningene dine til dette formål for å beskytte vår legitime interesse av å gi brukerne så mye informasjon som mulig om turene vi tilbyr. Slike vurderinger er interessante for alle brukere. Dermed er behandlingen basert på art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR.

 6. Kundestøtte
  1. Behandle forespørsler

   Hvis du sender oss forespørsler på e-post, telefon, vårt kontaktformular, på WhatsApp, sosiale medier eller på noen annen måte, vil vi bruke den informasjonen du gir oss for å svare på forespørselen (art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR). Ytterligere lagring av opplysningene du gir i forbindelse med forespørselen er basert på vår legitime interesse av å kunne dokumentere forretningene våre og å sikre vår juridiske posisjon (art. 6, avsn. 1 setn. f GDPR) og, hvis aktuelt, for å oppfylle lovkrav (art. 6 para.1 setn. c GDPR).

   Forespørselen din blir behandlet av vår ordrebehandler, GetYourGuide Global Services GmbH.

   For behandling av forespørsler, vil vi eller GetYourGuide Global Services GmbH bruke systemer som tilrettelegges av Freshworks Inc., som har sine kontorer i USA («Freshworks»). Dermed lagres forespørselen din på Freshworks servere. EU har ikke fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Freshworks i samsvar med art. 46, avsn. 2, setn. c GDPR. I tillegg lagres opplysningene i Frankfurt, i Tyskland.

   For behandling av forespørsler via telefon, vil vi eller GetYourGuide Global Services GmbH bruke systemer som tilrettelegges av Talkdesk Inc., som har sine kontorer i USA («Talkdesk»). Det finnes ingen adekvat EU-beslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Talkdesk i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR. I tillegg lagres opplysningene i Irland.

   For behandling og administrering av forespørsler som kommer inn via sosiale medier, vil vi eller GetYourGuide Global Services GmbH også bruke tjenester fra NICE Ltd., Storbritannia. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med NICE i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

  2. Forbedring av kundestøtten vår

   For å kunne forbedre kundestøtten vår analyserer vi forespørslene som sendes oss, på basis av spesielle parametere og nøkkelord. Selv om ingen analyse utføres på basis av personlige opplysninger, kan det ikke utelukkes at det i enkelte tilfeller også kan behandles personlige opplysninger i denne sammenheng. Behandlingen som kreves i denne sammenheng tjener våre og våre kunders legitime interesse av at kundestøtten stadig forbedres (art. 6 avsn. 1, setn. f GDPR).

   For å vurdere forespørsler bruker vi systemene fra Chattermill Analytics Limited (Storbritannia), Miuros S.A.S. (Frankrike) og Looker Data Sciences, Inc. (USA). Det finnes ingen adekvat EU-beslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Chattermill Analytics Limited (Storbritannia), Miuros S.A.S., i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

  3. Oversettelser

   I enkelte tilfeller vil det være nødvendig for oss å oversette forespørslene som kommer inn til et spesielt språk. Dette kan kreve behandling av personopplysninger for å beskytte vår legitime interesse av å levere en internasjonal kundestøtte, art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR. Til dette formål bruker vi tjenester fra Unbabel Inc. med hovedkontor i USA («Unbabel»). Det finnes ingen adekvat EU-beslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Unbabel i samsvar med art. 46 avsn.2, setn. c GDPR.

  4. Lagring og analyse av telefonsamtaler

   Telefonsamtaler lagres bare hvis du har gitt oss tillatelse på forhånd. Vi bruker disse opplysningene utelukkende for å forbedre kundestøtten vår. Opptakene slettes etter tre måneder. Rettsgrunnlaget er art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR. Du har mulighet til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å bruke en av de kontaktkanalene som nevnes her i personvernerklæringen. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking.

 7. Tilbydere av tekniske tjenester

  Vi bruker tekniske tjenestetilbydere for hosting og for noen av tjenestene som kreves på nettsiden. Dette innebærer at databehandlingen foregår på serverne til disse tjenestetilbyderne. Tjenestetilbyderne behandler alle opplysninger på grunnlag av våre nøyaktige instrukser og må dokumentere at de oppfyller alle tekniske og organisatoriske krav til datavern. Dette innebærer at tjenestetilbyderne opptrer på våre vegne som ordrebehandlere, slik det defineres i art. 28 GDPR.

  1. Vert for nettsiden

   Vi bruker tjenestene til Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. («AWS») med hovedkontor i Luxembourg som nettvert for sidene våre. Det innebærer at når du interagerer med nettsiden vår eller gir personlige opplysninger, blir de behandlet på AWS servere. Vi bruker kun servere som er plassert innenfor EU. For å dekke fjernvedlikehold og tilsvarende tjenester, har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med AWS i samsvar med art. 46 avsn. 2 setn. c GDPR.

  2. E-post-system

   For å sende e-poster, bruker vi Sendgrid service fra Twilio Inc med hovedkontor i USA («Twilio»). EU har ikke fattet noen godkjenningsbeslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) i samsvar med art. 46 avsn. 2 setn. c GDPR.

 8. Nyhetsbrev

  På nettsiden vår har du mulighet til å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Med nyhetsbrevet ønsker vi å sende deg informasjon om tilbud, turer, aktiviteter eller spesielle kampanjer som er så personlige som mulig. Hvis du melder deg på nyhetsbrevet, gir du oss derfor samtidig tillatelse til å bruke e-postadressen din for å sende deg nyhetsbrevet. Rettsgrunnlaget er art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å melde deg av nyhetsbrevet. Du kan bruke avmeldingslenken som finnes i alle e-postene, eller sende oss en melding på denne lenken: https://www.getyourguide.com/contact/?utm_force=0. Du kommer først til å motta en e-post fra oss der du må bekrefte e-postadressen din (dobbel påmeldingsbekreftelse). Når du melder deg på et nyhetsbrev lagrer vi IP-adressen, dato og klokkeslett for registreringen. Behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å kunne belegge at du har gitt ditt samtykke. Rettsgrunnlaget er vår legitime interesse av å kunne dokumentere ditt samtykke (art. 6, avsn. 1 setn. c i smh. med art. 7, avsn. 1 GDPR).

  Hvis du har bestilt en tur på nettsiden vår eller opprettet en GetYourGuide-konto, vil vi sende deg nyhetsbrevet vårt utfra vår legitime interesse av å promotere tjenester som tilsvarer dine bestillinger eller konto (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR, § 7 avsn. 3 UWG), med mindre du har motsatt deg dette. Hvis det brukes informasjonskapsler for personalisering, vil be be om samtykke til dette separat.

  Du kan når som helst motsette deg dette – selv under påmeldingen – ved å fjerne markeringen i den tilhørende boksen eller trykke på avmeldingslenken i e-postene.

  For å sende ut nyhetsbrevet og personalisere innholdet bruker vi tjenester fra Braze Inc. USA («Braze»). EU har ikke fattet noen godkjenningsbeslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Braze i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

 9. Bestillinger og betaling
  1. Bestillinger

   Når du bestiller en tur, aktivitet eller liknende på siden vår, samler vi de opplysningene som trengs for å kunne gjennomføre turen. Dette vil normalt omfatte disse opplysningene: For- og etternavn, fakturaadresse, telefonnummer, antall deltakere, dato og klokkeslett. Avhengig av aktiviteten som bestilles kan vi trenger mer informasjon, som f.eks. flynummer eller deltakernes alder. Behandlingen i denne sammenheng er basert på art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR. Hvis nødvendig vil opplysningene om deg overføres til organisasjonen som er ansvarlig for turen eller aktiviteten. Hvis dette innebærer overføring til et tredjeland utenfor EØS, vil det skje på grunnlag av art. 49, avsn. 2, setn. c GDPR. Hvis du bestiller på nettsiden til en av våre partnere, vil vi motta de opplysningene vi trenger for å gjennomføre bestillingen.

  2. Betaling

   Du kan velge mellom forskjellige betalingsmetoder. Vi behandler de opplysningene som trengs for betalingsmetoden som er valgt. I denne sammenheng behandles personopplysningene dine slik det beskrives nedenfor, basert på art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR, og i den grad det er nødvendig ut fra betalingsmetoden du har valgt.

   1. Betaling med kredittkort

    For behandling av kredittkortbetalinger, bruker vi tjenester fra Adyen N.V. («Adyen»), med hovedkontor i Nederland. Opplysningene som gis når du betaler sendes videre fra Adyen til banken/finansinstitusjonen for å gjennomføre betalingen. Ved betaling med kredittkort får vi bare en opplysning om at betaling har / ikke har skjedd. Vi har altså ikke kjennskap til kredittkortnummeret ditt.

   2. Betaling med PayPal

    Hvis du har en PayPal-konto, kan du også betale med PayPal. I så fall mottar vi informasjon fra PayPal om at betaling har skjedd, med også e-postadressen og adressen du har registrert hos PayPal.

   3. Betaling mot faktura

    Hvis du betaler med faktura, overfører vi personopplysningene dine til Klarna Bank AB (publ) i Sverige («Klarna»). Klarna vil bruke opplysningene i sammenheng med en kredittvurdering og så for å gjennomføre betalingen.

   4. Tilbakebetalinger

    I tilfelle tilbakebetaling overfører vi nødvendige opplysninger til Global Merchant Risk Technologies under navnet The Chargeback Company («Chargebacks911») i Irland for å gjennomføre tilbakebetalingen. Nødvendige opplysninger omfatter navnet ditt, bestillingsinformasjon, telefonnummer og betalingsinformasjon. Chargebacks911 gjennomfører prosessen med banken din eller PayPal eller Ayden. Prosessen utføres som en del av kontraktsgjennomføringen (art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR) og på grunnlag av vår legitime interesse av effektiv gjennomføring av tilbakebetalinger (art. 6 avsn. 1, setn. f GDPR).

 10. Forebygge bedrageri

  For å beskytte oss og aktivitetsleverandørene mot bedragerske bestillinger, vurderer vi informasjonen vi får fra kundene under bestillingsprosessen - inkludert opplysninger som sendes automatisk fra enheten de bruker - for å beskytte vår og leverandørenes legitime interesse av at bestillingene er korrekte (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  For dette formål bruker vi tjenester fra Sift Science, Inc. (USA), Ayden N.V. (Nederland) og Ethoca Inc. (Canada). EU har ikke fattet noen godkjenningsbeslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Sift Science, Inc i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR. For Canada har EU truffet en godkjenningsbeslutning i samsvar med art. 45 i GDPR for behandling av organisasjoner i privat sektor.

 11. Beskyttelse mot nettroboter

  For å beskytte oss mot nettroboter og annen tilsvarende teknologi bruker vi tjenesten Cheq fra CHEQ AI Technologies Ltd. med hovedkontor i Israel («Cheq»). Cheq bruker opplysningene som sendes automatisk fra enheten din for å fastslå om forespørselen sannsynligvis kommer fra et menneske. Opplysningene lagres ikke etter dette. Denne behandlingen gjennomføre for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med art. 32 GDPR og på grunnlag av vår legitime interesse av å beskytte oss selv mot alle former for misbruk av tjeneste våre (art. 6 avsn. 1, setn. f GDPR). For Israel har EU truffet en godkjenningsbeslutning i samsvar med art. 45 i GDPR.

 12. Informasjonskapsler

  Vi bruker såkalte informasjonskapsler for å kunne tilby spesielle funksjoner på nettsiden og for å optimalisere bruken av den. Informasjonskapsler er små filer som lagres på enheten din med hjelp av nettleseren du bruker.

  Med mindre noe annet er angitt her i personvernerklæringen eller i samtykket til å sette kapsler, bruker vi disse informasjonskapslene:

  Øktkapsler: Disse informasjonskapslene trengs for å lagre spesielle tekniske data når du er inne på siden vår, f.eks. for å fastslå om du har logget deg på.

  Vedvarende informasjonskapsler: Disse kapslene brukes for å lagre data også etter at økten er avsluttet, hvis du ønsker.

  Rettsgrunnlaget for bruk av slike informasjonskapsler er § 15, avsn. 1 i den tyske telemedialoven (TMG) eller art. 6, avsn. 1 b GDPR, i den grad de er nødvendige for å kunne bruke nettsiden og de funksjonene du går inn på. Ellers bruker vi informasjonskapsler på grunnlag av samtykke fra deg - slik det beskrives nedenfor. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å gå inn i vårt Tilpass preferanser

 13. Markedsføring og gjenmarkedsføring
  1. Vurdering av annonsering på nettet og i sosiale medier

   Vi setter annonser, moduler («widgets»), betalte lenker osv. på eksterne nettsteder og i sosiale medier. For å måle effekten av annonsene setter vi informasjonskapsler - som du har godkjent - når du blir videreført fra en tredjeparts-nettside til vår nettside. Antall trykk som registreres brukes til senere avregningsformål. Bruken av informasjonskapsler og analyse av hvordan du beveger deg på nettsiden vår, forutsetter at vi på forhånd innhenter samtykke fra deg før kapslene settes (art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR). Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å gå inn på vårt Tilpass preferanser Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking.

   For vår annonsering i sosiale medier, bruker vi en tjeneste fra Smartly.io Solutions Oy, med hovedkontor i Finland, for å analysere effekten av annonsene.

  2. Google services

   Vi bruker tjenester fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA («Google») slik det beskrives nedenfor. EU har ikke fattet noen godkjenningsbeslutning for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale ( standard contractual clauses) med Google i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

   Du finner grunnleggende informasjon om hvordan Google behandler personopplysningene dine her:

   https://policies.google.com/privacy?hl=no.

   For Google har du disse innstillingsmulighetene:

   1. Google Analytics 360

    Hvis du har gitt ditt samtykke, bruker vi Google Analytics 360 som nettanalysetjeneste. Google Analytics 360 samler pseudonymiserte opplysninger om din bruk av nettsiden vår, inkludert en avkortet versjon av IP-adressen, og bruker informasjonskapsler. Disse opplysningene overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen for å evaluere hvordan du bruker nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettsiden og tilby andre tjenester i sammenheng med nettsideatferd og bruk av internett. Google kan videreføre denne informasjonen til tredjeparter hvis loven krever det, eller dersom tredjeparten behandler opplysningene på vegne av Google.

    Google Analytics lagrer opplysningene om deg i 14 måneder. Etter dette slettes alle opplysninger så bare aggregerte data er igjen.

    Bruken av Google Analytics er basert på ditt samtykke (art.6, avsn. 1, setn. a GDPR).

    Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og deaktivere Google Analytics med en nettleserutvidelse. Den kan du laste ned her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt kan du trekke tilbake samtykket slik det beskrives her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-o pt-out. Du kan også trekke tilbake samtykket gjennom vårt Tilpass preferanser Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking.

   2. Google gjenmarkedsføring og annonsepersonalisering i Google-nettverket

    Hvis du har gitt ditt samtykke, bruker vi gjenmarkedsføring-tjenester fra Google. Google bruker informasjonskapsler for å registrere bruken av nettsiden vår så de kan gi deg interessebasert reklame for produktene våre på andre nettsider i Google-nettverket, uansett enhet. Dette omfatter Google-søk og andre sider som eies av Google eller et av datterselskapene, samt sider som drives av Googles reklamepartnere. Informasjonen overføres til Google og deres partnere. Databehandling utover dette vil bare skje dersom du har gitt samtykke til at Google lenker din søkehistorikk til din Google-konto og bruker informasjon fra Google-kontoen for å personalisere annonsene du ser på nettet. I så fall bruker Google opplysningene om deg sammen med Google Analytics-data for å opprette og definere målgruppelister for gjenmarkedsføring. For å gjøre dette vil Google midlertidig sammenkoble dine personlige data med Google Analytics-data for å danne målgrupper.

    Bruken av disse tjenestene er basert på ditt samtykke (art.6, avsn. 1, setn. a GDPR).

    Du kan også trekke tilbake samtykket via vårt Tilpass preferanser Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking. Videre vil kapselen for gjenmarkedsføring slettes automatisk når den ikke lenger trengs til det formålet den ble innsamlet eller brukt i samsvar med avsnittene ovenfor.

   3. YouTube pixel

    Hvis du har gitt ditt samtykke, bruker vi YouTube pixel. Dette er en sporingskode som lastes inn og følger bevegelsene dine når du går inn på nettsiden eller noen av undersidene og utfører spesielle handlinger. Pixelen samler også brukerdata (som nettaresse, henvisningsadresse, IP-adresse, enhet, nettleser og tidsstempel). Vi sender informasjon til Google så Google kan vise reklame på YouTube ut fra dine bevegelser på nettsiden vår.

    Vi bruker YouTube pixel på grunnlag av samtykke fra deg (art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR). Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å gå inn i vårt Tilpass preferanser Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking.

   4. Google Enhanced Conversions

    Denne teknologien er ikke basert på informasjonskapsler eller pixel. Når du bruker nettsiden vår og går videre med en Google-annonse, sender vi en merket ID og informasjon om et mulig kjøp til Google. Google bruker denne informasjonen bare til å identifisere hvilken annonse du klikket på, for å måle effekten av enkelte annonser og gi oss denne informasjonen i aggregert form. Spesielt vil Google ikke bruke opplysningene for å gi deg eller andre brukere målrettede annonser eller lagre eller bruke opplysningene til noe annet formål. Vi overfører opplysningene på grunnlag av vår legitime interesse av å kontrollere markedsføringsaktiviteten våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  3. Facebook

   Vi bruker de tjenestene fra Facebook Ireland Limited («Facebook») som beskrives nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at dette også kan innebære behandling av Facebook Inc. i USA. EU har ikke fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. I så fall vil Facebook bruke en EU-standardkontrakt (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen og gir tilstrekkelig garanti iht. art. 16, avsn. 2 setn. c GDPR for overføring til tredjeland.

   Grunnleggende informasjon om Facebooks videre behandling og bruk av opplysningene dine, samt hvordan du kan sette opsjoner for å beskytte privatsfæren din med Facebook, finner du i Facebooks personvernerklæring, på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

   1. Facebook pixel

    Hvis du har gitt ditt samtykke brukes Facebook pixel på nettsiden vår. Det er en Javascript kode. Facebook pixel registrerer at du utfører bestemte handlinger på nettsiden eller går inn på spesielle områder der. Facebook pixelen samler også brukerdata (som nettadresse, henvisningsadresse, IP-adresse, enhet, nettleser og tidsstempel). Facebook pixel genererer en kontrollsum («hash value») ut fra denne informasjonen og overfører verdien til Facebook. Der den finnes, brukes også Facebook-kapselen og Facebook-ID-en din blir også overført. Hvis du har en Facebook-profil og går inn der, vil du kunne se målrettet personalisert reklame som er basert på opplysningene som ble overført av pixelen. Opplysninger om brukere som ikke har en Facebook-profil forkastes av Facebook uten å bli brukt.

    Vi bruker Facebook pixel på grunnlag av samtykke fra deg (art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR). Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å gå inn i vårt Tilpass preferanser Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking.

   2. Facebook Server-to-Server

    Denne teknologien er ikke basert på informasjonskapsler eller pixler. Når du bruker nettsiden vår og omdirigeres av Facebook, sender vi din Facebook Click-ID og informasjon om mulige kjøp og andre handlinger på nettsiden vår til Facebook. Facebook bruker denne informasjonen for å identifisere hvilken annonse du klikket på, måle effekten av enkelte annonser og gi oss denne informasjonen i aggregert form. Facebook vil ikke bruke opplysningene til å gi deg eller andre brukere målrettede annonser. Vi overfører opplysningene på grunnlag av vår legitime interesse av å kontrollere markedsføringsaktiviteten våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  4. Andre tjenester for gjenmarkedsføring

   Hvis du har gitt ditt samtykke gjør vi også bruk av tjenestene for gjenmarkedsføring som beskrives nedenfor. I alle tilfeller vil bevegelsene dine analyseres med bruk av informasjonskapsler. Leverandørene vil bruke denne informasjonen til å plassere personalisert reklame på tredjepartssider.

   • Tjenester for gjenmarkedsføring fra Critero S.A. med hovedkontor i Frankrike («Criteo»). Criteo vil plassere personalisert reklame på nettsider i Criteo-nettverket.
   • Tjenester for gjenmarkedsføring fra Microsoft Ireland Operations Limited, med hovedkontor i Ireland («Microsoft»). Microsoft bruker informasjonen fra informasjonskapslene til å plassere personaliserte annonser i Bing-søkemaskinen og vise deg annonser på tredjepartssider.
   • Tjenester for gjenmarkedsføring fra Outbrain Inc med hovedkontor i USA («Outbrain»). Outbrain bruker opplysningene fra informasjonskapslene til å vise deg personalisert reklame på tredjepartsnettsider.
   • Tjenester for gjenmarkedsføring fra Snap Group Limited med hovedkontor i Storbritannia («Snapchat»). Snapchat bruker opplysningene fra informasjonskapslene til å vise deg personalisert reklame.

   Vi bruker disse tjenestene på grunnlag av samtykke fra deg (art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR). Du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å gå inn i vårt Tilpass preferanser Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen vi foretok fram til din tilbaketrekking.

 14. Integrert tredjepartsinnhold

  Vi har også integrert innhold fra tredjeparter på nettsiden vår. Dette innholdet lastes opp fra serverne til de aktuelle leverandørene, så enhetene dine sender noen nødvendige, tekniske opplysninger til tredjepartsleverandøren. Det kan ikke helt utelukkes at noen av disse kan merke seg IP-adressen din. I den grad det behandles personopplysninger, skjer dette i tråd med personvernerklæringen til den enkelte leverandør. Integreringen hos oss er basert på vår legitime interesse av å kunne tilby dette innholdet og funksjonene til brukerne våre og å kunne drive nettsiden vår på en økonomisk forsvarlig måte, art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR. I detalj integrerer vi dette innholdet fra tredjeparter:

  • Contentstack: Vi integrerer innhold fra innholdsleverandøren Contentstack of Contentstack LLC, som har hovedkontor i USA. Merk at EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Contentstack LLC i samsvar med art. 46, avsn. 2, setn. c GDPR. Du finner mer informasjon om datavern hos Contentstack LLC på: https://www.contentstack.com/privacy.
 15. Sosiale medier

  Vi har sider eller profiler på diverse sosiale medieplattformer. I denne sammenheng behandles personopplysninger slik det beskrives nedenfor.

  Hvis du interagerer med oss på sosiale media eller postene våre, samler og behandler vi opplysningene du gir oss i den sammenheng - inkludert brukernavn og eventuelle profilbilder - f.eks. hvis du merker noe med «Liker», deler, gjenposter, kommenterer eller deler annet innhold. Slik databehandling gjennomføres regelmessig på grunnlag av vår legitime interesse av å levere disse funksjonene på sosiale media-sidene våre (art. 6, avsn. 1 setn. f GDPR) og, hvis aktuelt, på grunnlag av ditt samtykke til operatøren av det aktuelle nettverket (art. 6, avsn. 1 setn. a GDPR) eller ditt avtaleforhold med operatøren (art. 6 avsn. 1, setn. b GDPR). Legg merke til at dette innholdet publiseres på relevante sosiale mediesider i tråd med innstillingene du har gjort for kontoen din og er tilgjengelige for alle i verden.

  Vi kan også behandle data for å kunne godta og behandle forespørsler eller meldinger som vi får gjennom sosiale medier (art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR).

  I tillegg samler og behandler de forskjellige operatørene personopplysninger på eget datavern-ansvar når du besøker våre sosiale mediesteder og/eller interagerer med dem eller det vi lar lagt ut. Dette er spesielt viktig hvis du er registrert eller logget inn på det aktuelle nettverket. Selv om du ikke er logget inn vil operatørene kunne samle enkelte personlige opplysninger når du går inn på siden, som f.eks. identifikasjon av din nettleser eller enhet. Merk at slike data kan samles på tvers av forskjellige plattformer og tjenester hvis de håndteres av samme operatør. For eksempel opereres både Facebook og Instagram av Facebook Ireland Limited. Du finner mer informasjon om dette i personvernerklæringene til de forskjellige operatørene - se nedenfor.

  Spesielt finnes vi på disse sosiale mediene:

  1. Facebook

   Du finner Facebook-siden vår på https://www.facebook.com/GetYourGuide/

   Facebook drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland («Facebook»). Hvis du går inn på siden vår og er registrert som Facebook-bruker, vil Facebook samle inn personlige opplysninger om deg. Selv om du ikke har en egen Facebook-konto vil Facebook kunne samle pseudonymiserte data om deg hvis du går inn på siden vår. Du finner mer informasjon om Facebooks personvern på https://nb-no.facebook.com/privacy/explanation and at https://nb-no.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. I personvernerklæringen finner du også informasjon om innstillingsmuligheter for Facebook-kontoen din.

   Personopplysningene dine kan også videreføres til andre Facebook-selskap. Det kan innebære overføring av personopplysninger til USA eller andre tredjeland som EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for. I så fall vil Facebook treffe adekvate datasikringstiltak og bl.a. gjøre bruk av EUs standardavtale (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen. Du finner mer informasjon i Facebooks personvernerklæring.

   Som en del av det å drifte Facebook-siden vår, deler vi ansvaret for behandlingen av såkalt «sideinnsikt» med Facebook. Facebook bruker sideinnsikt for å analysere trafikken på Facebook-siden vår og sender oss informasjonen i en ikke-personlig form. Til dette formål har vi inngått en felles datavernavtale med Facebook Ireland, som du kan lese her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. I denne avtalen påtar Facebook seg bl.a. ansvar for at sideinnsikt («Page Insights») behandles i tråd med GDPR og at alle forpliktelser iht. GDPR i sammenheng med sideinnsikt oppfylles.

  2. Instagram

   Instagram-siden vår finner du på https://www.instagram.com/GetYourGuide/

   Instagram drives av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland («Facebook Ireland»). Instagrams personvernerklæring finner du her: https://help.instagram.com/519522125107875. I personvernerklæringen finner du også informasjon om innstillingsmuligheter for kontoen din.

   Personopplysningene dine kan også gjøres tilgjengelige for andre Facebook-selskap. Det kan innebære overføring av personopplysninger til USA eller andre tredjeland som EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for. I så fall vil Facebook gjøre bruk av EUs standardavtale (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen. Du finner mer informasjon i Instagrams personvernerklæring.

   Vi deler ansvaret for behandlingen av såkalt Instagram-innsyn med Facebook. Med hjelp av Instagram Insight analyserer Facebook trafikken på Facebook-siden vår og gir oss informasjonen i en ikke-personlig form. Til dette formål har vi inngått en datavernavtale med Facebook Ireland som du kan lese her: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. I denne avtalen påtar Facebook seg bl.a. ansvar for at Instagram-innsikt behandles i tråd med GDPR og at alle forpliktelser iht. GDPR i sammenheng med sideinnsikt oppfylles.

  3. Twitter

   Du finner Twitter-kontoen vår på: https://twitter.com/GetYourGuide/

   For brukere utenfor USA, driftes Twitter av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland («Twitter International»). Twitters personvernerklæring finner du her: https://twitter.com/en/privacy. I personvernerklæringen finner du også informasjon om innstillingsmuligheter for Twitter-kontoen din.

   Legg merke til at Twitter International også overfører personopplysninger til tredjeland utenfor EØS som EU ikke har truffet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for. I tilfelle slik overføring vil Twitter gjøre bruk av EUs standardavtale (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen.

   Vi bruker også funksjonen Twitter Analytics. Den gir oss ikke-personalisert informasjon fra Twitter International om bruken av kontoen vår. Denne informasjonen gjør at vi kan analysere effekten av aktivitetene våre på Twitter. Behandlingen er i denne sammenheng basert på vår legitime interesse av å optimalisere Twitter-aktivitetene våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  4. Pinterest

   Du finner Pinterest-siden vår på https://www.www.pinterest.com/GetYourGuide/.

   Pinterest driftes av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland («Pinterest»). Pinterests personvernerklæring finner du her: https://policy.pinterest.com/nb/privacy-policy.

   Legg merke til at Pinterest også overfører personopplysninger til tredjeland utenfor EØS som EU ikke har truffet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for. I tilfelle slik overføring vil Pinterest treffe adekvate datasikringstiltak og bl.a. gjøre bruk av EUs standardavtale (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen. Se Pinterests personvernerklæring for mer informasjon.

   Vi mottar også ikke-personlig informasjon og analyser fra Pinterest om trafikken på kontoen vår. Denne informasjonen gjør at vi kan analysere effekten av aktivitetene våre på Pinterest. Behandlingen er i denne sammenheng basert på vår legitime interesse av å optimalisere Pinterest-aktivitetene våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  5. YouTube

   Du finner YouTube-siden vår på https://www.youtube.com/GetYourGuide/

   YouTube driftes av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google»). Du finner Google Irelands personvernerklæring på https://policies.google.com/privacy?hl=no. Der finner du også informasjon om innstillingsmuligheter for Google-kontoen din. Google-kontoen din kan brukes med forskjellige Google-tjenester (f.eks. Gmail, YouTube, Google Search) og Google Ireland kan sammenholde personopplysninger fra de forskjellige Google-tjenestene du bruker i tråd med innstillingene du har gjort.

   Husk at Google overfører personopplysninger til Google LLC i USA og EU har ennå ikke fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA.

   Vi mottar også ikke-personlig informasjon og analyser fra Google om trafikken på kontoen og interaksjonen med videoene. Denne informasjonen gjør at vi kan analysere effekten av aktivitetene våre på YouTube. Behandlingen er i denne sammenheng basert på vår legitime interesse av å optimalisere YouTube-aktivitetene våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  6. LinkedIn

   Du finner LinkedIn-kontoen vår på: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/

   For brukere som oppholder seg innen EØS og Sveits, driftes LinkedIn av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland («LinkedIn Ireland»). Du finner LinkedIns datavern-forskrifter her: https://no.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. Der finner du også informasjon om innstillingsmuligheter for LinkedIn-profilen din.

   Legg merke til at LinkedIn overfører personopplysninger til tredjeland utenfor EØS som EU ikke har truffet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for. I tilfelle slik overføring vil LinkedIn gjøre bruk av EUs standardavtale (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen. Mer informasjon om dette finner du på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?lang=no.

   Vi mottar også ikke-personlig informasjon og analyser fra LinkedIn om trafikken på kontoen og interaksjonen med det vi legger ut. Denne informasjonen gjør at vi kan analysere effekten av aktivitetene våre på LinkedIn. Behandlingen er i denne sammenheng basert på vår legitime interesse av å optimalisere LinkedIn-aktivitetene våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  7. WhatsApp

   Du kan gjerne bruke WhatsApp for å kontakte oss. WhatsApp driftes av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland («Facebook Ireland»). Personvernerklæringen for WhatsApp finner du på: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nb. I personvernerklæringen finner du også informasjon om innstillingsmuligheter for kontoen din.

   Personopplysningene dine kan også videreføres til andre Facebook-selskap. Det kan innebære overføring av personopplysninger til USA eller andre tredjeland som EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for. I så fall vil Facebook gjøre bruk av EUs standardavtale (standard contractual clauses) som er godkjent av EU-kommisjonen. Du finner mer informasjon i Facebooks personvernerklæring.

   Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne svare på forespørsler du sender oss (art. 6, avsn. 1, setn. b GDPR). Ytterligere lagring av opplysningene du gir i forbindelse med forespørselen er basert på vår legitime interesse av å kunne dokumentere forretningene våre og å sikre vår juridiske posisjon (art. 6, par. 1 setn. f GDPR) og, hvis aktuelt, for å oppfylle lovkrav (art. 6 para.1 setn. c GDPR).

  8. Konkurranser

   Noen ganger arrangerer vi konkurranser på sosiale media. For å delta må du f.eks. kommentere på innhold, «like» eller tagge oss. Vi behandler opplysningene du gir oss for å kunne gjennomføre konkurransen og kontakte vinneren(e) (art.6, avsn. 1, setn. b GDPR).

  9. Sosial mediehåndtering

   For å kunne måle effekten av aktivitetene våre på sosiale medier, registrerer vi tagging i sosiale medienettverk. I den sammenheng behandler vi opplysninger om de personene som tagger oss. Behandlingen er i denne sammenheng basert på vår legitime interesse av å optimalisere aktivitetene våre på sosiale media (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

   Til dette formål bruker vi verktøyet Curalate fra Curalate, Inc. som har hovedkontor i USA. Husk at EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Curalate Inc. i samsvar med art. 46, avsn. 2, setn. c GDPR.

  10. Analyse av aktivitetene våre på sosiale media

   Vi vurderer effekten av det vi legger ut på sosiale media. Vi analyserer hvor mange klikk en post får. Til dette formål bruker vi tjenester fra Looker Data Sciences, Inc. som har hovedkontor i USA. Databehandlingen er basert på vår legitime interesse av å analysere hvem vi når og effekten av aktivitetene våre på sosiale media. EU har ikke fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Chattermill Analytics Limited (Storbritannia), Miuros S.A.S., i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR. Vi bruker også Google Analytics til slike formål (se eget avsnitt om Google Analytics).

 16. CRM system

  For å administrere kundene våre, lagrer vi personopplysninger i CRM-systemet vårt. Det gjør at vi kan svare målrettet på alle forespørsler og sende deg kontekstbasert reklame innen de fastsatte rammene. Behandlingen er i denne sammenheng basert på vår legitime interesse av å optimalisere forholdet til kundene våre (art. 6, avsn.1, setn. f GDPR). Til dette formål bruker vi tjenester fra Braze, Inc. som har hovedkontor i USA («Braze»). EU har ikke fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Braze i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

 17. Produktutvikling

  Vi behandler også opplysningene vi får for å kunne fortsette å utvikle produktene våre. Da bruker vi pseudonymiserte profiler for å analysere hvordan produktene og reklamen mottas i forskjellige målgrupper. Opplysningene dine behandles på grunnlag av vår legitime interesse av å forbedre produktene våre og måle effekten av forretningstiltakene våre (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR). Der det er påkrevet ber vi deg om samtykke (art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke med framtidig effekt. For å gjøre dette kan du f.eks. kontakte oss på en av adressene ovenfor. En tilbaketrekking påvirker ikke behandling som foregikk før du trakk samtykket tilbake.

 18. Personalisering av nettsideinnhold

  Vi behandler opplysningene dine for å kunne vise personalisert innhold på nettsiden vår. Rettsgrunnlaget for dette er vår legitime interesse av å vise deg turer o aktiviteter som er relevante for deg, jfr. art 6, avsn. 1, setn. f GDPR.

 19. Ansettelsessøknader

  Hvis du søker direkte eller, der det er relevant, gjennom en hodejeger («headhunter»), vil vi behandle søknaden og opplysningene den inneholder for å kunne vurdere søknaden og bestemme hvorvidt vi skal inngå et ansettelsesforhold. I sammenheng med et jobbintervju vil vi behandle flere opplysninger. Databehandlingen gjennomføres på grunnlag av § 26, avsn. 1, 3 BDSG (tysk datavernlov).

  Hvis vi dessverre ikke kan tilby deg en stilling, vil vi vanligvis beholde søknadspapirene så lenge som nødvendig etter at ansettelsesprosessen er avsluttet, for å kunne besvare eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden. Videre lagring vil eventuelt være nødvendig for senere dokumentasjon, spesielt for å kunne forsvare oss, sikre eller gjennomføre et juridisk krav (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  Ellers vil søknaden bare lagres hvis du uttrykkelig har gitt oss tillatelse (art. 6, avsn. 1, setn. a GDPR). Da vil vi kunne informere deg om interessante stillinger hos oss. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst med fremtidig effekt. For å gjøre dette kan du f.eks. kontakte oss på en av adressene ovenfor. En tilbaketrekking påvirker ikke behandling som foregikk før du trakk samtykket tilbake.

  For å administrere søknader bruker vi tjenester fra Greenhouse Software, Inc, som har hovedkontor i USA. Husk at EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Greenhouse Software, Inc, i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

  1. Bestille reisen din

   For å bestille reise til et jobbintervju, bruker vi tjenester fra Pana Industries, Inc, som har hovedkontor i USA. Husk at EU ikke har fattet noen beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for USA. Derfor har vi inngått en EU-standardavtale (standard contractual clauses) med Pana Industries, Inc, i samsvar med art. 46 avsn. 2, setn. c GDPR.

  2. Kontakt via profesjonelle sosiale nettverk

   Vi forbeholder oss retten til å kontakte deg via profesjonelle sosiale nettverk om ledige stillinger hvis du i profilinnstillingene dine angir at du er åpen for slik kontakt. I den sammenheng vil vi da behandle de opplysningene du har lagt ut der. Behandlingen er basert på vår legitime interesse av å kontakte passende kandidater (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).

  3. Undersøkelser

   Hvis aktuelt vil vi invitere deg til å delta i en undersøkelse etter at søkeprosessen er avsluttet. Vi behandler opplysningene du gir oss i den sammenheng på grunnlag av vår legitime interesse av å forbedre søkeprosessen (art. 6,avsn. 1, setn. f GDPR). Til dette formål bruker vi tjenester fra Trustcruit, som har hovedkontor i Sverige.

  4. Test av koding

   For å kunne fastslå om en søker er egnet til en spesiell stilling innen koding, bruker vi tester fra Codility Limited, som har hovedkontor i Storbritannia, og deres infrastruktur. Behandlingen er nødvendig for å kunne ta en beslutning om et ansettelsesforhold (§ 16, avsn. 1 BDSG (tysk datavernlov)).

 20. Videresending av opplysninger

  Utover det som beskrives her, vil personopplysninger bare kunne sendes videre uten ditt uttrykkelige samtykke i disse tilfellene:

  • Hvis det er nødvendig for å oppklare illegal bruk av tjenestene våre eller for rettsforfølgelse, vil personopplysninger kunne sendes videre til juridiske myndigheter og, hvis aktuelt, til en skadelidende tredjepart. Dette vil imidlertid bare skje i dersom det finnes klare tegn på misbruk eller ulovlige forhold. Videresending for å gjennomføre bruksbetingelser eller andre avtaler kan også forekomme. Videre er vi juridisk forpliktet til å informere offentlige myndigheter på forespørsel. Det kan være politiet, namsmannen eller skattevesenet.
  • Disse opplysningene formidles ut fra vår legitime interesse av å bekjempe misbruk, forfølge kriminalitet og sikre og håndheve krav, forutsatt at dine personverninteresser og -rettigheter ikke tilsidesettes, art. 6. avsn. 1 setn. f GDPR eller på grunnlag av en juridisk forpliktelse iht. art. 6 avsn. 1, setn. c GDPR.
  • Vi formidler personopplysninger til myndighetene, revisorer, advokater, banker, skatterådgivere og tilsvarende organisasjoner bare i den grad det er nødvendig for å kunne utføre våre tjenester (art. 6. avsn. 1 setn. b GDPR) eller god forretningsførsel (art. 6 avsn. 1 setn. f GDPR) eller vi er pålagt å gjøre dette (art. 6 avsn. 1, setn. c GDPR).
  • Vi stoler på kontraktbundne, eksterne selskaper og eksterne tjenestetilbydere («behandlere») for å gjennomføre tjenestene. Da er det nødvendig å formidle opplysninger så de kan utføre sitt arbeid. Disse behandlerne er omhyggelig utvalgt og blir regelmessig vurdert av oss for å sikre at dine rettigheter og friheter blir ivaretatt. Behandlerne kan bare bruke opplysningene til de formål vi har spesifisert og har forpliktet seg til å behandler opplysningene dine helt i tråd med denne personvernerklæringen og Tysklands datavernlov.
  • Overføring av opplysninger skjer på grunnlag av art. 28, avsn. 1 GDPR.
  • Videre utvikling av virksomheten vår kan evt. medføre at GetYourGuide Deutschland GmbH forandrer selskapsform, selger eller kjøper datterselskaper, deler av selskaper eller avdelinger. Ved slike transaksjoner vil kundeinformasjon overføres sammen med resten av selskapet det dreier seg om. Hvis personopplysninger formidles til en tredjepart slik det beskrives ovenfor, vil vi påse at det gjøres i tråd med denne personvernerklæringen og alle relevante datavernlover.
  • Formidling av personopplysninger skjer på grunnlag av vår legitime interesse av å tilpasse vår selskapsform til rådende økonomiske og juridiske forhold. (art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR).
 21. Automatiserte individuelle beslutninger eller profiling

  Vi bruker ikke automatiserte prosesser for å ta beslutninger eller profilere.

 22. Sletting av opplysningene dine

  Vi sletter eller anonymiserer personopplysningene dine når de ikke lenger trengs til det formålet de ble brukt eller innsamlet til, i samsvar med punktene ovenfor. Vi vil fortsette å lagre opplysningene dine hvis vi er pålagt å gjøre det eller de trengs i lengre tid i forbindelse med kriminell etterforskning eller for å forsvare oss mot, sikre eller reise juridiske krav.

  Hvis du avslutter brukerkontoen din, vil profilen din slettes fullstendig og permanent. Vi vil imidlertid beholde en sikkerhetskopi av personopplysningene dine så lenge og i den grad loven pålegger oss å gjøre det, i forbindelse med kriminell etterforskning eller for å sikre, forsvare eller reise juridiske krav.

  Hvis opplysninger tilbakeholdes av juridiske årsaker, vil behandlingen begrenses. Opplysningene er ikke lenger tilgjengelige for videre bruk.

  Lagring utover det som er avtalt er basert på de legitime interessene som angis ovenfor, iht. art. 6, avsn. 1, setn. f GDPR.

 23. Dine rettigheter som berørt part

  Nedenfor finner du en oversikt over hvilke rettigheter du har når det gjelder behandlingen av personopplysningene dine. For å gjøre bruk av disse rettighetene, kan du sende en forespørsel her, som brev eller på e-post til adressen ovenfor.

  1. Rett til innsyn

   Du har rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger om deg vi behandler, jfr. formål og krav i art. 15 GDPR og § 34 BDSG (tysk datavernlov).

  2. Rett til å rette feil

   Du har rett til å be om at vi retter personopplysningene dine umiddelbart dersom de ikke er korrekte.

  3. Rett til å slette

   Du har rett til å kreve at vi sletter alle personopplysninger om deg slik det fremgår av art. 17 GDPR og § 35 BDSG (tysk datavernlov). Disse vilkårene gir deg spesielt rett til sletting hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for sitt opprinnelige formål, i tilfelle av ulovlig behandling, hvis det finnes en protest eller et pålegg om sletting iht. gjeldende nasjonal lov eller lov i et av EU-medlemslandene.

  4. Rett til begrenset behandling

   Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen iht. art. 18 GDPR. Denne retten er viktig dersom det er tvil om hvor nøyaktige personopplysningene er, og gjelder for tiden det tar å fastslå dette; også i tilfelle den berørte krever begrenser behandling i stedet for sletting dersom det finnes en rett til sletting; videre dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for sitt opprinnelige formål, men brukeren ber om begrenset behandling for å sikre, utøve eller forsvare et juridisk krav eller det er reist innsigelser som fremdeles er til behandling.

  5. Rett til dataportabilitet

   Du har rett til å motta personopplysningene vi har lagret om deg i et format som er strukturert, i vanlig bruk og maskinlesbart iht. art. 20 GDPR.

  6. Rett til å motsette deg behandling

   Du har rett til, når som helst, ut fra din personlige situasjon å motsette deg at personopplysningene dine behandles iht. art 6, avsn. 1, setn. e eller f GDPR, i samsvar med art. 21 GDPR. Hvis du protesterer, vil vi avslutte behandlingen av personopplysningene dine med mindre vi kan vise til grunner som er så viktige at de overstyrer dine interesser, rettigheter og frihet eller hvis behandlingen er nødvendig for å sikre, utøve eller forsvare juridiske krav.

  7. Rett til å klage

   Du har rett til å kontakte en ansvarlig myndighet (Datatilsynet) dersom du har en klage.

  8. Databehandling mens du utøver dine rettigheter

   Vi vil også gjøre oppmerksom på at vi vil behandle personopplysningene dine i forbindelse med at du gjør bruk av rettighetene dine iht. art. 15 ti l22 i GDPR for å kunne implementere disse rettighetene og fremlegge dokumentasjon. Denne behandlingen gjennomføres på grunnlag av § 6, avsn. 1 setn. c GDPR i smh. med art. 15 til 22 GDPR og § 34 avsn. 2 BDSG (tysk datavernlov).

 24. Endringer i personvernerklæringen

  Den aktuelle versjonen av denne personvernerklæringen er alltid tilgjengelig på https://www.getyourguide.no/privacy_policy.

  Status pr: 6. april 2021